Szkoła Podstawowa w Nieledwi, ul.Górska 297, 34-360 Milówka,
spnieledwia@gmail.com

Zagraniczna współpraca szkółW roku szkolnym 2006/2007 nasza szkoła przystąpiła do projektu międzynarodowego, dotyczącego wymiany uczniów. Pani M. Miodońska, B. Kostka, K. Misiarz, napisały „Program Wymiany Młodzieży Polsko – Ukraińskiej”, który został zatwierdzony przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie.
Do współpracy z nami przystąpiła ukraińska szkoła w Dzwiniczu okręg Tarnopolski.
Celem wymiany było nawiązanie kontaktów, wzajemne poznanie się, a przede wszystkim kształtowanie postaw aprobaty, tolerancji oraz szacunku dla odmienności kulturowo – narodowej oraz społecznej.
W październiku 2007r. gościliśmy w naszej szkole grupę dzieci wraz z opiekunami ze szkoły z Ukrainy (18 - uczniów, 4- nauczycieli). Uczestnicy wymiany przebywali w Nieledwi przez dziesięć dni. Podczas pobytu uczniowie ze szkoły z Dzwiniczu, uczęszczali na lekcje z naszymi dziećmi. Podczas zajęć poznawali kulturę naszego regionu, tradycję, historię, kuchnię, język, religię. Zwiedzili okolice naszego regionu, szkoły z naszej gminy. Spotkali się z władzami lokalnymi. Wszędzie byli serdecznie witani i przyjmowani. Odbyli również dłuższe wycieczki do Cieszyna - Petlą Beskidzką, Krakowa, Oświęcimia (Hitlerowski Obóz Zagłady), Żywca, Zakopanego. Opiekunowie wraz z dziećmi byli pod wrażeniem naszej gościnności, polskiego jedzenia i urokliwych krajobrazów.
20 października 2007r. grupa dzieci z naszej szkoły pod opieką p. Grażyny Szeląg, p. Małgorzaty Pawlik, p. Teresy Niemczak udała się z rewizytą na Ukrainę do zaprzyjaźnionej szkoły w Dzwiniczu. Na uczniów czekały nie lada atrakcje. Największe wrażenie wywarły na młodzieży polskiej wycieczki do: Paczejewa, gdzie zwiedzili Cerkiew, Pałac Wiśniowiecki z XVII, Zbaraż (ruiny starego zamku, wystawę kozacką), Kamieniec Podolski (zwiedzanie miasta), Chocim (zwiedzanie miasta i zamku, najstarszej Cerkwi z XIII w.), Kołomya (Muzeum Kultury Regionalnej Hucułów), Tarnopol, Sanktuarium Maryjne w Zawranicy. Uczniowie odwiedzili też szkołę w Zaleszczykach. Uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych poznając kulturę, historię, tradycje, religię Ukrainy. Mieli również okazję występować dla Polonii i telewizji ukraińskiej. Poprzez uczestnictwo w wymianie, uczniowie nawiązali nowe przyjaźnie i znajomości, które z pewnością będą kontynuowane.Dzięki ogromnemu wkładowi pracy, i zaangażowaniu nauczycieli ze strony zarówno polskiej, jak i ukraińskiej w przeprowadzenie wymiany, cel został osiągnięty.