Szkoła Podstawowa w Nieledwi, ul.Górska 297, 34-360 Milówka,
spnieledwia@gmail.com

KOLONIA LETNIA


Pani Grażyna Szeląg co roku stara się zorganizować kolonię letnią dla dzieci
z naszej szkoły, okolic i nie tylko. Jest inicjatorem 25 wyjazdów dydaktyczno – wypoczynkowych. Na kolonię wyjeżdża około 90 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum; opiekę sprawuje 7 nauczycieli, którzy pracują w naszej szkole, lub w szkołach, czy ośrodkach parafialnych z którymi współpracujemy np. SP w Szarem, SP
w Kamasznicy Złatnej Parafia pw. św. Barbary w Trzebini (koło Krakowa), Parafia pw. Opatrzności Bożej w Bielsku – Białej.
Dwutygodniowe wyjazdy nad Morze Bałtyckie (Sopot, Gdynia, Tczew, Darłowo) są wypełnione atrakcyjnymi treściami, które mają przynieść pozytywne efekty dydaktyczne
i wychowawcze. Opiekunowie realizują szkolny program profilaktyk.
Organizowane zajęcia uwzględniają potrzeby i zainteresowania dzieci. Prowadzone są
w poszczególnych grupach i wspólnie. Podczas wyjazdów uczniowie poznają ciekawe miejsca naszego kraju jego historię, tradycję, wypoczywają i dobrze się bawią.