Szkoła Podstawowa w Nieledwi, ul.Górska 297, 34-360 Milówka,
spnieledwia@gmail.com

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Szkolny

Przewodnicząca – Aleksandra Grzegorzek
Zastępca – Alicja Bandoła
Skarbnik – Roksana Kuśnierz
Sekretarz – Paulina Pieczarka
Opiekun – Teresa MotykaRówni wśród równych, czyli o samorządzie szkolnym

Administracja – ogół czynności zarządzania.
Biurokracja – przerost kancelaryjny, przejęcie się formalną stroną sprawy bez uwzględnienia wymogów życia i interesów człowieka.
Dokumentacja – metodyczne tworzenie, gromadzenie i udostępnienie dokumentów.
Słownik wyrazów obcych


I samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzą, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał,
a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku.
Janusz Korczak