Szkoła Podstawowa w Nieledwi, ul.Górska 297, 34-360 Milówka,
spnieledwia@gmail.com

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIELEDWI

W miarę rozwoju wsi zaszła potrzeba zwalczania analfabetyzmu i kształcenia młodych ludzi. Na początek założono trzyklasową szkołę w prywatnym mieszkaniu jednego z mieszkańców Nieledwi – pana Kocierza. Był on jednocześnie jedynym nauczycielem w swojej placówce. Chociaż nie posiadał właściwego wykształcenia (był samoukiem), jednak starał się dobrze uczyć dzieci czytania i pisania.
Nauka w szkole trwała przez trzy kolejne zimy, ponieważ latem dzieci musiały pasać bydło i pomagać w gospodarstwach rodziców. Nauka u pana Kocierza wyglądała prymitywnie, ponieważ dzieci nie posiadały ani nie korzystały z podręczników i zeszytów, pisały rysikiem na tabliczkach.
Wkrótce potem sytuacja uległa dużej zmianie, gdyż w 1914 roku rozpoczęto budowę nowoczesnej szkoły. Początkowo funkcjonowała ona w systemie czteroklasowym. Szkoła w trakcie swego istnienia była wielokrotnie rozbudowywana i remontowana.
Pierwszy etap rozbudowy rozpoczął się w 1967 roku. Dzięki poparciu mieszkańców wsi i ofiarnej pomocy murarzy (z Franciszkiem Pytlarzem na czele) rozbudowa postępowała szybko. Była ona w dużej części finansowana przez Tarnowskie Zakłady Dolomitowe w Suchej Górze niedaleko Katowic. Dzieci pracowników tychże zakładów przez wiele lat korzystały z kolonii i zimowisk organizowanych przez Szkołę Podstawową w Nieledwi. Dzięki takiemu wsparciu powstało zaplecze sanitarne, urządzenia wodno – kanalizacyjne oraz dwie sale lekcyjne na piętrze. Po rozbudowie w 1968 roku szkoła posiadała sześć sal lekcyjnych, sekretariat, kancelarię dyrektora, kuchnię oraz pomieszczenie dla przedszkola.
Drugi etap rozbudowy rozpoczął się w 1983 roku. Wówczas szkoła wzbogaciła się o salę gimnastyczną z prawdziwego zdarzenia. Wybudowano również pomieszczenie, gdzie obecnie mieści się biblioteka szkolna, trzy nowe mieszkania dla nauczycieli i ich rodzin. Koszty tej rozbudowy pokryły: Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku – Białej oraz Rada Gminy w Milówce.
W minionym dziesięcioleciu nasza szkoła znów wzbogaciła się o nowe sale lekcyjne i zaplecze sanitarne. Wybudowano asfaltową drogę do szkoły, wykupiono teren pod boisko szkolne.
Obecnie w szkole mieści się: sześć sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, oddział przedszkolny, świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet higienistki, kuchnia, toalety. W szkole uczy się 90 uczniów i pracuje 12 nauczycieli.