Szkoła Podstawowa w Nieledwi, ul.Górska 297, 34-360 Milówka,
spnieledwia@gmail.com

SPOŁECZNA RADA RODZICÓW

SKŁAD RADY RODZICÓW

• Renata Tetłak - przewodniczący
• Grażyna Legierska- z-ca przewodniczącego
• Ewa Hazuka - skarbnik
• Sylwia Kajdana- sekretarz
• Małgorzata Witos - członek
• Lucyna Bednarska – członek
• Gabriela Szczotka – członek