Szkoła Podstawowa w Nieledwi, ul.Górska 297, 34-360 Milówka,
spnieledwia@gmail.com

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

1.Zajęcia muzyczno - ruchowe mgr Małgorzata Miodońska, mgr Aleksandra Czopek
2.Zajęcia sportowe w soboty – mgr Alicja Juraszek
3.Zajęcia informatyczne - mgr Magdalena Gwizdoń, mgr Teresa Motyka
4.Zajęcia plastyczne - mgr Bożena Kostka
5.Kółko matematyczne " Wiedza w praktyce"- mgr Magdalena Gwizdoń
6.Kółko polonistyczne - mgr Lucyna Bednarska
7.Kółko biblijne - mgr Teresa Motyka
8.Kółko bibułkarstwo, makrama i koronkarstwo – mgr Aleksandra Czopek