Szkoła Podstawowa w Nieledwi, ul.Górska 297, 34-360 Milówka,
spnieledwia@gmail.com

Kadra pedagogiczna

W szkole uczy 11 nauczycieli. W oddziale przedszkolnym 2. Kadra pedagogiczna wciąż się rozwija. Mamy na swym koncie różne sukcesy. Dzieci w szkole czują się dobrze i bezpiecznie. Naszych uczniów uczymy: kultury, szacunku, odpowiedzialności, tolerancji
i wiary we własne możliwości.

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Stanisław Pazdan

SEKRETARIAT – Teresa NiemczakNAUCZYCIELE PRACUJĄCY
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012


mgr Ilona Kupczak – nauczyciel przyrody
mgr Aleksandra Czopek – nauczyciel nauczania zintegrowanego
lic. Ewa Tanistra – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Małgorzata Miodońska – nauczyciel nauczania zintegrowanego
mgr Alicja Juraszek – nauczyciel nauczania zintegrowanego
mgr inż. Magdalena Gwizdoń – nauczyciel matematyki i informatyki
mgr Lucyna Bednarska – nauczyciel języka polskiego i historii
mgr Bożena Kostka – nauczyciel plastyki, muzyki, techniki i świetlicy szkolnej
mgr Teresa Motyka – nauczyciel religii i zajęć multimedialnych
lic. Krystyna Misiarz –wychowania przedszkolnego
mgr Ewa Woleń – nauczyciel języka angielskiego
ks. mgr Krzysztof Żak – nauczyciel religii
mgr Stanisław Pazdan - nauczyciel wychowania fizycznego